Абизов Вадим Євгенович

Абизов Вадим Євгенович

завідувач кафедри управління та адміністрування, кандидат політичних наук, доцент
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Колган Тетяна Володимирівна

Колган Тетяна Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Бобилева Яна В’ячеславівна

Бобилева Яна В’ячеславівна

кандидат педагогічних наук, доцент
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Правдивцев Павло Анатолійович

Правдивцев Павло Анатолійович

старший викладач кафедри управління та адміністрування, кандидат економічних наук
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Напрямки науково-дослідної роботи
Реалізація компетентнісно орієнтованого підходу до навчання. 
Компетентнісна школа - Школа майбутнього. 
Компетентнісний підхід - змістова й процесуальна основа освіти дорослих.

Перспективи науково-дослідної роботи
Системна розробка проблеми реалізації компетентнісно орієнтованого підходу до навчання в контексті підвищення якості освіти.
Реалізація цільових проектів, які мають забезпечити досягнення якісно нових наукових результатів.

Напрямки методичної роботи кафедри
- Розробка інноваційних навчально-методичних комплексів для курсів за кредитно-модульною системою, зокрема модульна програма, методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів, навчально-методичний комплекс для дистанційного та міжатестаційного форматів, Щоденник слухача курсів, електронні бібліотеки до змістових модулів.
- Розробка методичного забезпечення навчальних курсів спеціальності "Практична психологія" (друга вища освіта).
- Участь у роботі експертної комісії з питань розгляду та затвердження матеріалів програм досліджень регіонального рівня.
- Надання адресної науково-методичної допомоги колективам шкiл, педагогам, методичним службам з низки актуальних питань.
- Забезпечення роботи обласного інформаційно-методичного консультаційного пункту щодо реалізації регіональної програми "Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес".

Проекти, над якими працює кафедра
«Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісно орієнтованого підходу».
«Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в інституті післядипломної педагогічної освіти».
«Мережева школа».

Сайт кафедри http://kmoippo.blogspot.com/

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ЗЗСО

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ЗЗСО


 ЗАГАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Конституція України | від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Бюджетний кодекс України | від 08.07.2010 № 2456-VI Податковий кодекс України | від 02.12.2010 № 2755-VI
Про Державний бюджет України на 2018 рік | від 07.12.2017 № 2246-VIII Про місцеве самоврядування в Україні | від 21.05.1997 № 280/97-ВР Про освіту | від 05.09.2017 № 2145-VIII (ст. 23)
Про освіту | від 05.09.2017 № 2145-VIII (розділ X) Про загальну середню освіту | від 13.05.1999 № 651-XIV (розділ VIII) Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери | від 19.08.2009 № 1007-р
Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів | від 08.12.2009 № 1564-р

 СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ | від 28.02.2002 № 228 Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету | від 28.01.2002 № 57 Про бюджетну класифікацію | від 14.01.2011 № 11
Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету | від 12.03.2012 № 333
НАДХОДЖЕННЯ
Освітня субвенція
Бюджетний кодекс України | від 08.07.2010 № 2456-VI (ст. 103-2) Про освіту | від 05.09.2017 № 2145-VIII (п. 2 ст. 79) Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | від 14.01.2015 № 6
Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами | від 27.12.2017 № 1088 Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів | від 15.12.2010 № 1132
Субвенція НУШ
Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” | від 04.04.2018 № 237 Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року | від 14.12.2016 № 988-р Про затвердження примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи | від 13.02.2018 № 137
Власні надходження
Про оренду державного та комунального майна | від 10.04.1992 № 2269-XII Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності | від 27.08.2010 № 796 Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами | від 23.07.2010 № 736/902/758
Про постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 939 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796" | від 21.10.2010 № 987 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 року № 183 | від 13.01.2016 № 12
Благодійна допомога
Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт | від 17 серпня 1998 № 1295 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування | від 04.08.2000 № 1222
ВИТРАТИ
Оплата праці
Про освіту | від 05.09.2017 № 2145-VIII (ст. 60-61) Про загальну середню освіту | від 13.05.1999 № 651-XIV (ст. 25) Про Державний бюджет України на 2018 рік | від 07.12.2017 № 2246-VIII (ст. 7-8)
Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників | від 14.06.2000 № 963 Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників | від 23.12.2015 № 1109 Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України | від 06.04.2016 № 288
Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери | від 30.08.2002 № 1298 Про підвищення оплати праці педагогічних працівників | від 11.01.2018 № 22 Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" | від 31.01.2001 № 78
Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування | від 23.03.2011 № 373 Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій | від 03.04.1993 № 245 Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій | від 28.06.1993 № 43
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти | від 15.04.1993 № 102 Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ | від 26.09.2005 № 557 Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти | від 06.12.2010 № 1205
Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | від 20.04.2015 № 449
Комунальні послуги
Про природні монополії | від 20.04.2000 № 1682-III Про ринок електричної енергії | від 13.04.2017 № 2019-VIII Про теплопостачання | від 02.06.2005 № 2633-IV
Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення | від 10.01.2002 № 2918-III
Відрядження
Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів | від 02.02.2011 № 98 Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон | від 13.03.1998 № 59
Товари, послуги та роботи
Про ефективне використання державних коштів | від 11.10.2016 № 710 Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету | від 04.04.2001 № 332 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти | від 23.04.2014 № 117
Публічні закупівлі
Про публічні закупівлі | від 25.12.2015 № 922-VIII Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків | від 24.02.2016 № 166 Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель | від 22.03.2016 № 490
Про затвердження Порядку визначення предмету закупівлі | від 17.03.2016 № 454 Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі | від 18.03.2016 № 477 Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування | від 18.03.2016 № 473
Про затвердження примірної тендерної документації | від 13.04.2016 № 680 Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) | від 30.03.2016 № 557
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні | від 16.07.1999 № 996-XIV Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі | від 29.12.2015 № 1219 Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі | від 24.12.2010 N 1629
КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Бюджетний кодекс України | від 08.07.2010 № 2456-VI (розділ V) Цивільний кодекс України | від 16.01.2013 № 435-IV (п. 4 ст. 1191) Кодекс законів про працю України | від 10.12.1973 № 322-VIII (ст. 40-41)
Кодекс законів про працю України | від 10.12.1973 № 322-VIII (ст. 147-152) Кодекс України про адміністративні правопорушення | від 07.12.1984 № 8073-X Кримінальний кодекс України | від 05.04.2001 № 2341-ІІІ (ст. 210-211)
Кримінальний кодекс України | від 05.04.2001 № 2341-ІІІ (ст. 364-365) Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства | від 15.11.2010 № 1370