ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Адреса закладу: м. Краматорськ, В. Стуса 47, Донецька обл., 84300

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса сайту: ippo.dn.ua

   Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, є правонаступником Донецького обласного інституту післядипломної освіти, створеного 07.02.1994 року на основі розпорядження представника Президента України в Донецькій області за № 703 від 03.12.1993 року. У свою чергу, Донецький обласний інститут післядипломної освіти був правонаступником Донецького обласного інституту удосконалення вчителів (з 1961 року), а розпочав свій історичний шлях 15 липня 1937 року рішенням Управління вищих шкіл м. Сталіна як обласний інститут народної освіти.

Інститут ліцензований:

  • у 1994 році - за ІІІ рівнем акредитації (Рішення МАК від 19 травня 1994 року, протокол № 11/12, наказ Міністерства освіти України від 17.06.1994 року, № 186);
  • у 1999 році - за ІІІ рівнем акредитації (Рішення ДАК від 13 квітня 1999 року, протокол № 19);
  • у 2004 році - за ІІІ рівнем акредитації (Рішення ДАК від 22.06.2004 року, протокол № 31, наказ МОН України від 01.07.2004 р. № 558). Згідно з відповідним рішенням ДАК ліцензований обсяг прийому на рік становить 8800 (вісім тисяч вісімсот) осіб.

   Донецький облІППО виконує функції навчального, науково-методичного центру неперервної освіти педагогічних кадрів, здійснює науково-методичний супровід дошкільної та загальної середньої освіти регіону.

   Завдання інституту:

методологічне, науково-методичне, організаційне забезпечення процесу інноваційного розвитку та функціонування цілісної, мобільної динамічної системи неперервної освіти керівних, методичних і педагогічних кадрів у регіоні.

   Створено гнучку систему неперервної освіти педагогічних кадрів за напрямами:

   Наукова й інноваційна діяльність спрямовується на здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення й упровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку освіти регіону, підготовки фахівців інноваційного типу. Поширенню інформації щодо дослідницької діяльності в області сприяє створення електронного реєстру та відеотеки регіональних педагогічних експериментів, видання інформаційних бюлетенів, часописів «Наукова скарбниця освіти Донеччини» і «Педагогічна скарбниця Донеччини», електронного журналу. У загальному обсязі бібліотечного фонду зростає кількість електронних видань. Збільшується банк інновацій.

   Науково-методична робота спрямовується на реалізацію пріоритетних напрямів державної та регіональної освітньої політики, посилення адресності науково-методичного супроводу професійного зростання педагогів і його максимальної орієнтації на особистісний розвиток й активізацію творчого пошуку педагогічних кадрів, їх підготовку до успішної реалізації Державних стандартів освіти.

   Навчальну діяльність керівних, методичних і педагогічних кадрів області Донецький облІППО спрямовує на підвищення їхнього освітнього рівня і професійної підготовки шляхом поглиблення, поширення й оновлення загальнонаукових і спеціальних знань, умінь і навичок, розкриття шляхів використання теоретичних знань у практичній діяльності, розвитку професійної мобільності в умовах упровадження Державних стандартів дошкільної, початкової та загальної середньої освіти, приведення фахової компетентності педагогічних працівників у відповідність до потреб і вимог суспільства, створення оптимальних умов для реалізації неперервної післядипломної освіти протягом усієї педагогічної діяльності. Науковий і методичний потенціал інституту спрямовано на організацію ефективного навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій. Досліджуються, розробляються й упроваджуються диференціація змісту післядипломної освіти для різних категорій фахівців, можливості вибору програми професійного розвитку на засадах особистісно орієнтованого і компетентісного підходу, модульна структура навчального плану курсів підвищення кваліфікації з урахуванням загальноосвітніх тенденцій реформування системи освіти України; розробляються інноваційні технології післядипломної освіти педагогів.

   Удосконалюються технології забезпечення відкритості освіти (зокрема, засобами ІКТ та активізації роботи дистанційних консалтингів), супроводу самостійної роботи слухачів; розробляється інструментарій моніторингу якості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Нагороди

{gallery}Rewards{/gallery}

×

Повідомлення

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.