Використання On-line освітніх технологій в профільному навчанні за підтримки Видавничої групи BHV

Мета і завдання проекту
Головною метою проекту є створення умов для широкого впровадження on-line освіти у навчально-виховний процес освітніх установ Донецької області, зокрема у профільні школи.
Реалізація мети передбачає розв'язання низки завдань:
- аналіз освітніх on-line середовищ;
- розробка методичних порад і управлінських алгоритмів щодо використання ІТ-освіти у навчанні, зокрема профільному;
- презентація навчальних онлайнових посібників;
- підготовка обласних тренерів з on-line навчання;
- включення системи тренінгів з on-line технологій у систему післядипломної педагогічної освіти;
- координація освітніх проектів з використанням ІКТ;
- відстеження впливу on-line педагогічних технологій на якість профільного навчання.Використання on-line освітніх технологій у профільному навчанні