Внесок Microsoft у розширення можливостей в освіті
Кожна людина має право на реалізацію свого потенціалу повною мірою — як під час навчання, так і у житті в цілому. Тільки якісна освіта може дати необхідний рівень знань та навички, завдяки яким кожен може значно підвищити свій рівень життя.

Важливу роль в отриманні якісної освіти відіграють комп'ютерні технології. Однак, далеко не кожна школа і не кожна країна мають вільний доступ до інформаційно-комунікаційних технологій, а ті ж, у кого такий доступ є, частіше за все не мають достатньо знань як можна вдосконалити навчальний процес за допомогою сучасних технологій. Саме розв язанню цих фундаментальних проблем присвячена програма «Партнерство в навчанні».

Корпорацiя Microsoft прагне допомогти країнам,  що розвиваються, пiдвищувати свою конкурентоспроможнiсть на свiтовому ринку, розвивати економiку держави та впроваджувати iнновацi?. Ми усвiдомлюгмо, що для мiльйонiв людей перспективи нових технологiй досi залишаються недосяжними. У зв'язку з цим компанiгю було розроблено програму Lцифрового залученняі. Разом з нашими партнерами з усього свiту ми планугмо до 2010 року передати знання та навички володiння сучасними технологiями бiльш нiж чвертi мiльярда людей.

Програма «Партнерство в навчанні» має на меті допомогти освітянам та школярам реалізувати свій потенціал повною мірою шляхом сприяння доступу до найсучасніших інформаційних технологій та проведення семінарів та тренінгів щодо володіння й розвитку навичок із застосування інформаційно-комунікаційних технологій.