Відкритий університет інноваційної педагогіки - це новітня пролонгована динамічна модель післядипломної педагогічної освіти, в основу якої покладені компетентнісно орієнтовані технології навчання, тьюторський науково-методичний супровід, проектно-діяльнісний підхід. 

Стрижневими завданнями Відкритого університету є: 

  • створення максимально сприятливих умов для розвитку індивідуальних систем і професійних моделей післядипломної освіти, які мають особистісно-гуманістичну орієнтацію, відбивають системне бачення педагогічної реальності, орієнтацію в предметній галузі, спрямовані на формування знання сучасних педагогічних технологій, розвиток креативних якостей, рефлексивної культури педагогів;
  • сприяння творчій самореалізації молодих керівних, методичних і педагогічних кадрів через створення цілісної наскрізної системи науково-методичного супроводу неперервного розвитку професійної компетентності;
  • розв'язання проблеми розвитку в педагогів здатності до самостійної організації та конструювання власної професійної поведінки відповідно до викликів сучасності.

Інноваційна модель компетентнісно орієнтованої післядипломної освіти - Відкритий університет інноваційної педагогіки почала свою діяльність з 2006 р. з відкриття Літньої школи молодого педагога. У 2007 році вона була трансформована в Школу молодого творчого педагога в рамках Відкритого університету інноваційної педагогіки й паралельно була започаткована Школа молодого творчого методиста.

З 2008 року університет працює за трьома напрямками: Школа молодого творчого педагога, Школа молодого творчого методиста, Школа молодого творчого керівника.

А у 2010 році відкрився новий напрям - Школа молодого творчого управлінця. Кожна школа взаємодіє з методичними структурами й освітніми закладами, співпрацює з науковими, культурними установами та громадськими організаціями міста (області), що сприяє вирішенню завдання розбудови єдиного освітнього простору.